Saturday, July 23, 2011

ஒளி அன்னையினை போற்றுவோம் - 9 (சக்தி )


அன்னை சக்தியினை போற்றும் காயத்ரி மந்திரங்கள் 

சரஸ்வதி காயத்ரி மந்திரம்ஓம் வாக்தேவ்யை ச வித்மஹே

பிரம்ம பத்னியை  ச தீமஹி

தந்நோ வாணி ப்ரசோதயாத்


 
ஓம் யே யே சர்வப்ரியவாக் ச வித்மஹே

ப்ரீம் வாகீஸ்வரி தீமஹி

தந்நோ சக்தி  ப்ரசோதயாத்ஓம்  வாக்தேவ்யை ச வித்மஹே

விருன்ச்சி பத்னியை தீமஹி

தந்நோ வாணி ப்ரசோதயாத்
ஓம் ஐம் வாக்தேவ்யை ச வித்மஹே

காம ராஜ்யாய தீமஹி

தந்நோ தேவி ப்ரசோதயாத்ஓம் வாகீஸ்வர்யை ச வித்மஹே

பிரம்ம பத்னியை  ச தீமஹி

தந்நோ வாணி ப்ரசோதயாத்ஓம் சரஸ்வத்யை ச வித்மஹே

பிரம்ம பத்னியை  ச தீமஹி

தந்நோ தேவி ப்ரசோதயாத்


மஹா லட்சுமி காயத்ரி மந்திரம்ஓம் தன தான்யை வித்மஹே

ஸ்ரீம் ராதிப்ரியாயை தீமஹி

ஹ்ரீம் ஸ்வாஹா சக்தி ப்ரசோதயாத்


ஓம் மகாலக்ஷ்மி ச வித்மஹே

விஷ்ணு பத்னியை ச தீமஹி

தந்நோ லக்ஷ்மி ப்ரசோதயாத்ஓம் மகாதேவ்யை ச வித்மஹே

விஷ்ணு பந்தாய ச தீமஹி

தந்நோ லக்ஷ்மி ப்ரசோதயாத்ஓம் அம்ருத வாசினி வித்மஹே

பத்மலோசனி தீமஹி

தந்நோ லக்ஷ்மி ப்ரசோதயாத்ஓம் பூ சக்தி ச வித்மஹே

விஷ்ணு பத்னீ ச தீமஹி

தந்நோ லக்ஷ்மி ப்ரசோதயாத்


ஓம் லக்ஷ்மீ பூர்வ புவஹ வித்மஹே

ஸ்வ காலகம் தீமிஹி

தந்நோ மகாலக்ஷ்மி ப்ரசோதயாத்ஓம் தன ஆஹர்ஷினீ ச வித்மஹே

விஷ்ணு பத்னீ ச  தீமஹி

தந்நோ  லட்சுமி  ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ கௌரி காயத்ரி மந்திரம்ஓம் மகாதேவ்யை ச வித்மஹே

ருத்ர பத்னியை ச தீமஹி

தந்நோ கௌரி ப்ரசோதயாத்
ஓம் சௌபாக்யை வித்மஹே

காமமாலினியை தீமஹி

தந்நோ கௌரி ப்ரசோதயாத்
ஓம் ஞானாம்பிகாய  வித்மஹே

மகாதபாய தீமஹி

தந்நோ கௌரி ப்ரசோதயாத்
ஓம் ஸ்வபாகாயை வித்மஹே

காமமாலாய  தீமஹி

தந்நோ கௌரி ப்ரசோதயாத்
ஓம் ஸோஹம்ச வித்மஹே

பரமஹம்ஸாய  தீமஹி

தந்நோ கௌரி ப்ரசோதயாத்
ஓம் பகவத்யை வித்மஹே

மஹேஸ்வர்யை தீமஹி

தந்நோ அன்னபூர்ணா ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ அன்னபூரணி தேவி காயத்ரி மந்திரம்


ஓம் பகவத்யை வித்மஹே

மகேஸ்வர்யை  தீமஹி

தந்நோ  அன்னபூர்ணா ப்ரசோதயாத்

காளிகா தேவி காயத்ரி மந்திரம்ஓம் காளிகாயை ச வித்மஹே

ஸ்மசான வாசின்யே  தீமஹி

தந்நோ  கோர ப்ரசோதயாத்


ஜெய துர்கா தேவி காயத்ரி மந்திரம்


ஓம் மகாதேவ்யை ச வித்மஹே

துர்காயை ச  தீமஹி

தந்நோ தேவி ப்ரசோதயாத்
ஓம் நாராண்யை வித்மஹே

துர்காயை ச தீமஹி

தந்நோ கிணி ப்ரசோதயாத்

ஓம் காத்யனாய வித்மஹே

கன்யாகுமாரி தீமஹி

தந்நோ துர்க்க ப்ரசோதயாத்ஓம் காத்யனாய வித்மஹே

கன்யாகுமாரி தீமஹி

தந்நோ துர்க்க ப்ரசோதயாத்ஓம் தும் ஜ்வாலமாலினி வித்மஹே

மகா சூலினி தீமஹி

தந்நோ துர்க்க ப்ரசோதயாத்


சந்தோஷி மாதா காயத்ரி மந்திரம்


ஓம் ரூபாதேவி ச வித்மஹே

சக்தி ரூபிணி தீமஹி

தந்நோ சந்தோஷி ப்ரசோதயாத்


(தொடரும் )No comments:

Post a Comment

TRANSLATE

Click to go to top
Click to comment